imageimage

: 27/05/2024

22.85

0.85 (3.86%)

210,000,000

()

4,798

EPS ()

1,883

BVPS ()

11,984

P/E ()

11.68

P/B ()

1.84

23.65 | 11.4

1,967,160

1.77

(%)(*)

11.5

ROA (%)

8.29

ROE (%)

17.07

EV/EBIT ()

9.52

EV/EBITDA ()

9.3

(*) Năm 2022: Không chi trả cổ tức

- Dữ liệu BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2023.

- Nguồn: Rồng Việt tổng hợp, Vietstock/CafeF

|