imageimage

: 22/09/2023

17

-1.25 (-6.85%)

210,000,000

()

3,570

EPS ()

986

BVPS ()

10,589

P/E ()

18.51

P/B ()

1.72

19.1 | 6.61

1,147,058

1.26

(%)(*)

0

ROA (%)

4.81

ROE (%)

11.26

EV/EBIT ()

11.43

EV/EBITDA ()

11.02

(*) Năm 2022: Không chi trả cổ tức

- Dữ liệu BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2023.

- Nguồn: Rồng Việt tổng hợp, Vietstock/CafeF

|