imageimage

: 04/03/2024

21.1

0.3 (1.44%)

210,000,000

()

4,431

EPS ()

1,573

BVPS ()

11,325

P/E ()

12.84

P/B ()

1.78

20.35 | 7.16

1,286,389

1.24

(%)(*)

0

ROA (%)

6.95

ROE (%)

14.89

EV/EBIT ()

9.1

EV/EBITDA ()

8.87

(*) Năm 2022: Không chi trả cổ tức

- Dữ liệu BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2023.

- Nguồn: Rồng Việt tổng hợp, Vietstock/CafeF

|