imageimage

Quản lý tiền

image

Danh sách ngân hàng nộp tiền | chuyển khoản

Ưu điểm

 • Ghi nhận tiền tự động
 • Không cần nhớ số tài khoản ngân hàng của Rồng Việt

Lưu ý: Quý Khách hàng nên chọn chuyển tiền nhanh 24/7 để tiền được ghi nhận tức thời.

Thông tin chuyển tiền

BIDV

Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam
Số tài khoản nhận: VDS033C + 6 ký tự cuối số tài khoản chứng khoán
Tại: BIDV - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa - TP. HCM
Người nhận: Họ và tên đầy đủ của chủ tài khoản chứng khoán (Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động truy vấn tên chủ tài khoản nếu sử dụng Chuyển tiền nhanh 24/7) 
Nội dung: Nội dung khác (nếu có)

EIB

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
Số tài khoản nhận: 033C + 6 ký tự cuối số tài khoản chứng khoán
Tại: Eximbank - CN HCM - TP. HCM 
Người nhận: Họ và tên đầy đủ của chủ tài khoản chứng khoán (Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động truy vấn tên chủ tài khoản nếu sử dụng Chuyển tiền nhanh 24/7) 
Nội dung: Nội dung khác (nếu có)


SACOMBANK

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Số tài khoản nhận: VDSC + 6 ký tự cuối số tài khoản chứng khoán  
Tại: Sacombank - CN Quận 10 - TP. HCM 
Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Nội dung: Họ tên chủ tài khoản chứng khoán + Nội dung khác (nếu có)

TECHCOMBANK

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
Số tài khoản nhận: 033C + 6 ký tự cuối số tài khoản chứng khoán  
Tại: Techcombank - CN HCM - TP. HCM 
Người nhận: Họ và tên đầy đủ của chủ tài khoản chứng khoán (Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động truy vấn tên chủ tài khoản nếu sử dụng Chuyển tiền nhanh 24/7) 
Nội dung: Nội dung khác (nếu có)

  VIETCOMBANK

  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
  Số tài khoản nhận: 101.874.6101
  Tại: Vietcombank - CN Tân Định - TP. HCM
  Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản) 

  VIETCOMBANK

  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
  Số tài khoản nhận: 007.100.377.3278
  Tại: Vietcombank – CN. HCM - TP. HCM
  Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản) 

  ACB

  Ngân hàng TMCP Á Châu 
  Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
  Số tài khoản nhận: 839.879.6868
  Tại: ACB - CN Châu Văn Liêm - TP. HCM
  Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản) 

  OCB

  Ngân hàng TMCP Phương Đông
  Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
  Số tài khoản nhận: 0111.1000.0888.0003
  Tại: OCB – TT Kinh doanh Hội sở - TP. HCM
  Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)

  VIETINBANK

  Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
  Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
  Số tài khoản nhận: 1280.0005.2140
  Tại: Vietinbank - Chi nhánh 1 - TP. HCM
  Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản) 
   

  HDBANK

  Ngân hàng TMCP Phát Triển TP. HCM
  Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
  Số tài khoản nhận: 168.7040.7002.1575
  Tại: HDBank - CN Nguyễn Đình Chiểu - TP. HCM 
  Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản

  KIENLONGBANK

  Ngân hàng TMCP Kiên Long
  Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
  Số tài khoản nhận: 710.4103
  Tại: KienlongBank – CN. Sài Gòn - TP. HCM
  Nội dung:  Nộp TK 033CXXXXXX của...(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản) 

  TECHCOMBANK

  Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
  Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội
  Số tài khoản nhận: 1902.225.060.9013
  Tại: Techcombank - Sở Giao dịch -  Hà Nội
  Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)

  VIETCOMBANK

  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội
  Số tài khoản nhận: 002.100.027.4209
  Tại: Vietcombank - CN Hà Nội - Hà Nội
  Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)

  EXIMBANK

  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
  Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội
  Số tài khoản nhận: 1718.1485.102.8855
  Tại: Eximbank - CN Hà Nội - Hà Nội
  Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)  EXIMBANK

  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
  Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Cần Thơ
  Số tài khoản nhận: 1003.1485.101.3771
  Tại: Eximbank - CN Cần Thơ - Cần Thơ
  Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản) 

  SACOMBANK

  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
  Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Cần Thơ
  Số tài khoản nhận: 0700.6021.6272
  Tại: Sacombank - CN Cần Thơ - Cần Thơ
  Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản) 

  EXIMBANK

  Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
  Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Nha Trang
  Số tài khoản nhận: 1200.1485.100.6530
  Tại: Eximbank - CN Nha Trang - Khánh Hòa
  Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)  

  SACOMBANK

  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
  Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Nha Trang
  Số tài khoản nhận: 0500.6507.6109
  Tại: Sacombank - CN Khánh Hòa - Khánh Hòa
  Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)

  MBBANK

  Ngân hàng TMCP Quân đội
  Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Nha Trang
  Số tài khoản nhận: 8021.10030.3007
  Tại: MBBank - CN Khánh Hòa - Khánh Hòa
  Nội dung: Nộp TK 033CXXXXXX của...(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)