imageimage

Lưu ký chứng khoán

Rồng Việt là thành viên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, cung cấp đầy đủ các dịch vụ về lưu ký chứng khoán. Với dịch vụ này, Rồng Việt cam kết quản lý tài khoản của Quý Khách hàng một cách an toàn, bảo mật, thực hiện lưu ký với thời gian nhanh chóng nhất.


Nhà đầu tư có tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán tại Rồng Việt có thể thực hiện quyền trực tiếp tại quầy giao dịch, hoặc qua hệ thống giao dịch trực tuyến, các tiện tích bao gồm:

 • Lập danh sách các cổ đông được hưởng quyền, đối chiếu với VSD, thực hiện phân bổ quyền đến từng tài khoản.
 • Quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.
 • Quyền nhận lãi, vốn gốc trái phiếu.
 • Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, tiền mặt.
 • Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
 • Quyền chuyển đổi đối với trái phiếu chuyển đổi…

Lưu ký chứng khoán là việc Rồng Việt phối hợp với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lưu giữ, bảo quản chứng khoán của Khách hàng, làm thủ tục chuyển chứng khoán vào tài khoản giao dịch chứng khoán giúp Khách hàng dễ dàng thực hiện giao dịch và nhận đầy đủ mọi quyền lợi liên quan của chứng khoán. Dịch vụ này cung cấp cho Khách hàng có tài khoản giao dịch chứng khoán tại Rồng Việt, hoặc Khách hàng có sổ cổ đông của công ty niêm yết muốn mở tài khoản tại Rồng Việt, gồm:

 • Ký gửi, tái lưu ký chứng khoán.
 • Rút chứng khoán.
 • Cầm cố và giải toả cầm cố chứng khoán.

undefined


 • Chuyển khoản chứng khoán theo yêu cầu của Khách hàng.
 • Chuyển khoản chứng khoán trong các trường hợp cho tặng, thừa kế, chia tài sản.
 • Chuyển khoản chứng khoán theo các chính sách nhân sự cho cán bộ nhân viên của các công ty cổ phần…