imageimage

Ứng Trước Tiền Bán

Với khả năng cung cấp nguồn vốn nhanh chóng, kịp thời, Rồng Việt luôn đáp ứng tối đa nhu cầu tái sử dụng vốn của Quý Khách hàng. Đây là dịch vụ Rồng Việt kết hợp với các Ngân hàng đối tác nhằm hỗ trợ cho Khách hàng có thể sử dụng tiền bán chứng khoán ngay sau khi khớp lệnh thay vì chờ tiền bán vào ngày T+2 theo quy định hiện hành.


Tất cả Khách hàng có giao dịch bán chứng khoán đã khớp trong phiên hoặc trước đó nhưng tiền bán chứng khoán chưa về theo quy định thanh toán bù trừ hiện hành.

undefined

 • Tiền bán chứng khoán ngay khi khớp lệnh trong phiên giao dịch sẽ được tự động cộng vào Sức mua và Khả năng rút tiền của Khách hàng sau khi đã trừ các loại phí, thuế.
 • Nếu Khách hàng sử dụng số tiền bán này để mua chứng khoán, rút tiền/ chuyển khoản, thanh toán các nghĩa vụ nợ...; cuối ngày Hệ thống sẽ tự động tính toán và tạo giao dịch ứng trước tiền bán chứng khoán tương ứng với số tiền đã sử dụng.
 • Trường hợp Khách hàng sử dụng Dịch vụ Giao dịch ký quỹ:
  + Nếu Dư nợ > Khả năng nhận nợ: Hệ thống sẽ tự động tính toán và tạo giao dịch ứng trước tiền bán chứng khoán để thu một phần nợ sao cho Dư nợ = Khả năng nhận nợ.
  + Nếu
  Dịch vụ giao dịch ký quỹ hết hạn mà không được chấp nhận gia hạn: Hệ thống sẽ tự động tính toán và tạo giao dịch ứng trước tiền bán chứng khoán để thu nợ.
 • Hệ thống tự động thu hoàn ứng vào ngày thanh toán bù trừ.
 • Phí ứng trước: Biểu phí giao dịch.

undefined

Phí ứng trước = Số tiền ứng trước * Mức phí ứng trước * Số ngày tính phí ứng trước
 • Số tiền ứng trước là số tiền Khách hàng đã sử dụng.
 • Mức phí ứng trước: Được quy định theo từng thời kỳ.
 • Số ngày tính phí được tính trên số ngày thực tế kể từ ngày Khách hàng nhận tiền ứng trước đến ngày thanh toán bù trừ.
 • Có thể sử dụng dịch vụ này ngay sau khi khớp lệnh bán chứng khoán.
 • Có thể ứng một phần hoặc toàn phần số tiền bán chứng khoán, không quy định phí ứng trước tối thiểu.
 • Chỉ ứng trước đúng số tiền đã sử dụng, tiết kiệm chi phí tối đa cho Khách hàng.
 • Không cần ký văn bản đề nghị sử dụng Dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán.

undefined

Miễn phí ứng trước tối đa 02 ngày 

Miễn phí ứng trước tối đa 02 ngày là sản phẩm miễn tối đa 02 ngày phí ứng trước dành cho các tài khoản đủ điều kiện.

Đối tượng Khách hàng

 • Khách hàng không dùng dịch vụ Giao dịch ký quỹ hoặc sử dụng biểu lãi suất marginDragon.
 • Có giao dịch mua bán đồng thời trong ngày.
 • Không có Margin Call cuối ngày.

Mô tả dịch vụ

Hệ thống tự động tính toán và áp dụng ưu đãi cho các tài khoản đủ điều kiện.

 • Cách thức hoạt động:
  + Tự động tính toán hằng ngày dựa trên giao dịch của tài khoản.
  + Nếu tài khoản đồng thời đáp ứng được điều kiện Miễn lãi ký quỹ tối đa 02 ngày thì hệ thống sẽ áp dụng mức ưu đãi có lợi nhất trong ngày cho tài khoản.
  + Số ngày hoàn lãi tối đa: 02 ngày.
  +
  Giá trị hoàn tối thiểu: 50.000 VNĐ.
 • Thời điểm thực hiện: 
  + Tính toán và áp dụng ưu đãi: Ngày T.
  Thực hiện hoàn lãi: Ngày T+2.

Ưu điểm sản phẩm

 • Tối ưu hiệu quả đầu tư với 02 ngày phí ứng miễn phí.
 • Miễn phí ứng được tính lại mỗi ngày khi có lệnh mua bán đồng thời.
 • Không cần đăng ký dịch vụ.

  undefined