imageimage

Ông Nguyễn Miên Tuấn

36,587,925

17.42%

image
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp

34,807,500

16.58%

image
Ông Nguyễn Xuân Đô

34,807,500

16.58%

image
Bà Phạm Mỹ Linh

24,459,209

11.65%

image

: 210,000,000

( 31/01/2024)

79,337,866

37.78%

image

|
1Ông Nguyễn Miên TuấnChủ tịch Hội đồng Quản trị36,587,92517.42%
2Ông Nguyễn Hoàng Hiệp34,807,50016.58%
3Ông Nguyễn Xuân Đô34,807,50016.58%
4Bà Phạm Mỹ Linh24,459,20911.65%
5Ông Nguyễn Thúc VinhThành viên HĐQT251,6200.12%
6Ông Nguyễn HiếuThành viên HĐQT210,0990.10%
7Ông Nguyễn Chí TrungThành viên HĐQT180,0000.09%
8Bà Nguyễn Thị Thu HuyềnThành viên HĐQT kiêm TGĐ921,9750.44%
9Bà Hoàng Hải AnhThành viên HĐQT độc lập18,0000.01%
10Ông Trần Nam TrungThành viên HĐQT độc lập26,5000.01%
11Ông Phạm Hữu LuânThành viên HĐQT00.00%
12Ông Hồ Tấn ĐạtTrưởng Ban kiểm soát50,0660.02%
13Ông Nguyễn Trung QuânThành viên Ban Kiểm soát36,0000.02%
14Bà Nguyễn Bích DiệpThành viên Ban Kiểm soát28,0000.01%
15Ông Lê Minh HiềnPhó TGĐ kiêm GĐ tài chính110,0000.05%
16Bà Dương Kim ChiKế toán trưởng10,0230.00%
17Ông Đinh Công MinhNgười phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty51,0050.02%