+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Quan hệ cổ đông  >  Công bố thông tin  >  Thông tin cổ đông
THÔNG TIN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Từ ngày Đến ngàyCƠ CẤU SỞ HỮU
Tổng số cổ phiếu lưu hành: 100,099,906
CƠ CẤU SỞ HỮU
(Tại ngày 02/03/2018)
  Cổ đông Cổ phiếu Tỷ lệ
 
Cá nhân trong nước 72,378,271 79.54%
 
Tổ chức trong nước 18,312,459 20.12%
 
Cá nhân nước ngoài 63,570 0.07%
 
Tổ chức nước ngoài 247,500 0.27%
CỔ ĐÔNG LỚN
(Tại ngày 23/03/2018)
 
Trần Lệ Nguyên 35,035,000 35.0%
 
Công ty TNHH MTV Đầu tư Châu Á 15,043,617 15.03%
 
Phạm Mỹ Linh 13,721,276 13.71%GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/LỚN
Người thực hiện Quan hệ với
cổ đông nội bộ/lớn
Loại
giao dịch
Khối lượng
đăng ký
Kết quả
thực hiện
Thời gian Phương thức
Dịch vụ trực tuyến
Báo cáo nổi bật
Báo cáo tài chính Quý II/2018
Báo cáo tài chính Quý I/2018
Báo cáo tài chính Quý IV/2017
Báo cáo tài chính Quý III/2017
Báo cáo tài chính Quý I/2017
Báo cáo tài chính Quý II/2017
Báo cáo tài chính Quý IV/2016
Báo cáo tài chính Năm 2014
Báo cáo tài chính Quý I/2016
Báo cáo thường niên năm 2015
Báo cáo tài chính Năm 2015
Báo cáo tài chính Quý IV/2015
Báo cáo tài chính Quý III 2015
Báo cáo tài chính Quý II/ 2015
Báo cáo tài chính Quý I/2015
Báo cáo thường niên năm 2013
Báo cáo thường niên năm 2014
Báo cáo tài chính Quý II/2014
Báo cáo tài chính Bán niên 2014
Báo cáo tài chính Quý IV/2014
Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 9,562,719 - Số người đang online: 88
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >