+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Quan hệ cổ đông  >  Công bố thông tin  >  Thông tin cổ đông
THÔNG TIN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Từ ngày Đến ngàyCƠ CẤU SỞ HỮU
Tổng số cổ phiếu lưu hành: 91,000,000
CƠ CẤU SỞ HỮU
(Tại ngày 27/04/2017)
  Cổ đông Cổ phiếu Tỷ lệ
 
Cá nhân trong nước 54,824,356 78.32%
 
Tổ chức trong nước 15,140,844 21.63%
 
Cá nhân nước ngoài 34,700 0.05%
 
Tổ chức nước ngoài 100 0.0%
CỔ ĐÔNG LỚN
(Tại ngày 27/04/2017)
 
Trần Lệ Nguyên 24,500,000 35.0%
 
Công ty TNHH MTV Đầu tư Châu Á 10,520,013 15.03%
 
Phạm Mỹ Linh 9,595,299 13.7%
 
Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam 3,800,000 5.43%GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/LỚN
Người thực hiện Quan hệ với
cổ đông nội bộ/lớn
Loại
giao dịch
Khối lượng
đăng ký
Kết quả
thực hiện
Thời gian Phương thức
Dịch vụ trực tuyến
Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 7,838,737 - Số người đang online: 578
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >