Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Sản phẩm dịch vụ  >  Khách hàng cá nhân  >  Trái phiếu doanh nghiệp
a
TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
Là kênh đầu tư an toàn dành cho các Khách hàng có nguồn vốn nhàn rỗi với mức sinh lời hấp dẫn hơn kênh gửi tiết kiệm truyền thống. Danh mục Trái phiếu Rồng Việt phân phối được thẩm định và lựa chọn kỹ càng từ các tổ chức phát hành uy tín, đảm bảo về mặt thanh khoản khi môi giới mua lại Trái phiếu vào bất kỳ thời điểm nào khi Khách hàng có nhu cầu trong kỳ hạn của sản phẩm. Theo đó, Khách hàng lựa chọn gói sản phẩm đầu tư phù hợp với nhu cầu và kế hoạch tài chính ngắn hạn hoặc dài hạn.
  DANH MỤC TRÁI PHIẾU
Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư No Va (NOVALAND)
Tổ chức phát hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa Ốc No Va (Mã cổ phiếu: NVL)
Loại hình doanh nghiệp Công ty đại chúng
Ngày phát hành Ngày 30/06/2020
Tổng số lượng trái phiếu phát hành 200.000 Trái phiếu
Tổng giá trị phát hành 200.000.000.000 VNĐ
Mục đích phát hành • Tăng quy mô hoạt động của Tổ chức phát hành;
• Thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án của tổ chức phát hành đáp ứng yêu cầu huy động vốn từ trái phiếu.
Điều kiện, điều khoản của Trái phiếu • Kỳ hạn trái phiếu: 02 năm
• Mệnh giá: 1.000.000 VNĐ/ Trái phiếu
 Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo
 Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ
Lãi suất trái phiếu: 10%/ năm 
Mua lại TCPH thực hiện mua lại Trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người sở hữu trái phiếu khi xày ra bất kỳ sự kiện vi phạm.
Giao dịch trái phiếu Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Sau 01 năm, trái phiếu không hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư.
  GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU TẠI RỒNG VIỆT
  CÔNG CỤ TÍNH TOÁN
  THÔNG TIN LIÊN HỆ
Dịch vụ trực tuyến
Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 2,466,285 - Số người đang online: 53
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >