Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Sản phẩm dịch vụ  >  Khách hàng cá nhân  >  Trái phiếu doanh nghiệp
a
TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
Là kênh đầu tư an toàn dành cho các Khách hàng có nguồn vốn nhàn rỗi với mức sinh lời hấp dẫn hơn kênh gửi tiết kiệm truyền thống. Danh mục Trái phiếu Rồng Việt phân phối được thẩm định và lựa chọn kỹ càng từ các tổ chức phát hành uy tín, đảm bảo về mặt thanh khoản khi môi giới mua lại Trái phiếu vào bất kỳ thời điểm nào khi Khách hàng có nhu cầu trong kỳ hạn của sản phẩm. Theo đó, Khách hàng lựa chọn gói sản phẩm đầu tư phù hợp với nhu cầu và kế hoạch tài chính ngắn hạn hoặc dài hạn.
DANH MỤC TRÁI PHIẾU
  TRÁI PHIẾU HƯNG THỊNH
Trái phiếu Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (HTN)
Tổ chức phát hành Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (Mã cổ phiếu: HTN)
Loại hình doanh nghiệp Công ty đại chúng
Ngày phát hành Ngày 31/12/2020
Tổng số lượng trái phiếu phát hành 300.000 Trái phiếu
Tổng giá trị phát hành 300.000.000.000 VNĐ
Mục đích phát hành • Tăng quy mô hoạt động của Tổ chức phát hành;
• Thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án của tổ chức phát hành đáp ứng yêu cầu huy động vốn từ trái phiếu.
Điều kiện, điều khoản của Trái phiếu • Kỳ hạn trái phiếu: 01 năm
• Mệnh giá: 1.000.000 VNĐ/ Trái phiếu
 Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo
 Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ
Lãi suất trái phiếu: 10.5%/ năm 
Mua lại TCPH thực hiện mua lại Trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người sở hữu trái phiếu khi xày ra bất kỳ sự kiện vi phạm.
Giao dịch trái phiếu Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp, là các tổ chức, cá nhân trong nước, các tổ chức nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam, các cá nhân là người nước ngoài theo các quy định của pháp luật.
Biểu Suất sinh lợi theo Gói Thanh khoản
Thời hạn
(Tháng)
Suất sinh lợi gói cố định (%/Năm) Suất sinh lợi gói linh hoạt (%/Năm)
Không kỳ hạn 0.10% 0.10%
01 5.30% 5.30%
02 6.00% 5.70%
03 6.50% 6.10%
04 6.90% 6.50%
05 7.20% 6.80%
06 7.70% 7.30%
07 7.80% 7.40%
08 7.90% 7.50%
09 8.10% 7.70%
10 8.20% 7.80%
11 8.30% 7.90%
 Gói cố định: Rồng Việt sẽ tìm bên mua lại Trái phiếu vào một ngày xác định.
 Gói linh hoạt: 
Rồng Việt sẽ tìm bên mua lại Trái phiếu vào bất kỳ ngày nào theo nhu cầu của Khách hàng.
Biểu Suất sinh lợi Mua Giữ đến Khi đáo hạn Trái phiếu
Thời gian mua Lãi suất
Từ 18/01/21-14/02/21 10.50%
Từ 15/02/21-14/03/21 9.75%
Từ 15/03/21-14/04/21 9.50%
Từ 15/04/21-14/05/21 9.25%
Từ 15/05/21-14/06/21 9.00%
Từ 15/06/21-14/07/21 8.75%
Từ 15/07/21-14/08/21 8.50%
Từ 15/08/21-14/09/21 8.25%
Từ 15/09/21-14/10/21 8.00%
Từ 15/10/21-14/11/21 7.50%
Từ 15/11/21-31/12/21 7.00%
Đây là biểu Suất sinh lợi áp dụng trong trường hợp Khách hàng mua trái phiếu và không sử dụng gói thanh khoản của Rồng Việt.
  TRÁI PHIẾU NOVALAND
GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU
  KÊNH GIAO DỊCH
  CÔNG CỤ TÍNH TOÁN
  THÔNG TIN LIÊN HỆ
Dịch vụ trực tuyến
Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 2,841,686 - Số người đang online: 55
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >