Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Sản phẩm dịch vụ  >  Khách hàng cá nhân  >  Dịch vụ tài chính  >  Giao dịch ký quỹ  >  marginDragon Flex


DỊCH VỤ MARGINDRAGON FLEX
Dịch vụ marginDragon Flex là sản phẩm dành cho các Khách hàng đã ký Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ kiêm Hợp đồng tín dụng và có nhu cầu sử dụng vốn vay ngắn hạn.
     ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG
  Khách hàng đã tất toán các khoản nợ ký quỹ theo giao dịch ký quỹ thông thường (marginDragon Suit) và đăng ký sử dụng dịch vụ M+.
     MÔ TẢ DỊCH VỤ
  Lãi suất: Lãi suất có thể thay đổi theo thông báo của Rồng Việt (Biểu phí giao dịch), tăng theo bậc thang số ngày sử dụng dịch vụ:
1. Từ ngày T0 đến ngày T5, lãi suất 0.030%/ ngày;
2. Từ ngày T5 đến ngày T10, lãi suất 0.031%/ ngày;
3. Từ ngày T10 đến ngày T20, lãi suất 0.032%/ ngày;
4. Từ ngày T20 đến ngày T30, lãi suất 0.033%/ ngày.
  Phí quản lý dịch vụ: Khách hàng phải thanh toán cho Rồng Việt phí quản lý dịch vụ trong các trường hợp sau:
1. Hết hạn Phụ lục nhưng Khách hàng không thực hiện tất toán theo quy định (nghĩa là dư nợ trên tài khoản được duy trì liên tục cho đến ngày thứ 30).
2. Hết hạn Hợp đồng nhưng Khách hàng không thực hiện gia hạn theo quy định.
3. Khách hàng yêu cầu chuyển đổi từ marginDragon Flex sang marginDragon Suit.
Phí quản lý dịch vụ = Dư nợ (T-1) x % Phí quản lý.
  Xoay vòng lãi suất: Khách hàng tất toán dư nợ trước thời hạn 30 ngày và thực hiện giải ngân lại, mức lãi suất được áp dụng tính từ ngày T0.
  Thời hạn sản phẩm: Tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày giải ngân và không quá thời hạn hết hạn Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ kiêm Hợp đồng tín dụng.
  Danh mục chứng khoán áp dụng: Theo Danh mục chứng khoán được phép giao dịch kỹ quỹ do Rồng Việt ban hành.
     ƯU ĐIỂM
  Thích hợp cho các Khách hàng có nhu cầu sử dụng vốn vay ngắn hạn (< 30 ngày).
  Lãi suất ưu đãi và linh hoạt theo thời gian.
  Được xoay vòng lãi suất..

Dịch vụ trực tuyến
LIÊN HỆ 

Bà Lý Thị Tuyết Loan

TP. Dịch vụ Tài chính

Email :  loan.ltt@vdsc.com.vn

Tel     :  (028) 6299 2006 - Ext 1255

Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 2,936,611 - Số người đang online: 382
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >