+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Sản phẩm dịch vụ  >  Khách hàng cá nhân  >  Bảng giá NAV

BẢNG GIÁ NAV QUỸ MỞ

  GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA CÁC QUỸ MỞ

Tên Quỹ Ngày định giá Phí phát hành (% giá trị giao dịch) Phí mua lại (% giá trị giao dịch) GTTSR  trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá (VND) GTTSR  trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước (VND) Tăng/giảm GTTSR trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước  Biến động GTTSR  trên một đơn vị quỹ trong năm (VND)
Mức cao nhất Mức thấp nhất
VF1 14/11/2017 0.25% - 0.75% 0% - 2.5% 36,564 36,199 1.01% 36,564 27,653
VF4 14/11/2017 0.25% - 0.75% 0% - 2.5% 16,420 16,259 0.99% 16,420 12,268
VFB 10/11/2017 0.25% - 0.75% 0% - 2.5% 15,760 15,769 -0.06% 15,769 13,720
ENF 10/11/2017 0% - 3% 0% 17,870 17,436 2.49% 17,870 13,605
MBVF 09/11/2017 1% 0%-1% 13,798 13,691 0.78% 13,798 11,905
MBBF 08/11/2017 0%-0.5% 0%-1% 14,472 14,442 0.21% 14,472 13,329

  THÔNG TIN KỲ GIAO DỊCH QUỸ MỞ SẮP TỚI

Tên Quỹ Thời  điểm chốt sổ lệnh Ngày giao dịch tiếp theo 
VF1 10:30am – 16/11/2017 17-11-17
VF4 10:30am – 16/11/2017 17-11-17
VFB 10:30am – 16/11/2017 17-11-17
ENF 10:30am – 16/11/2017 17-11-17
MBVF 10:30am – 22/11/2017 23-11-17
MBBF 10:30am – 05/12/2017 06-12-17
Dịch vụ trực tuyến

Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 7,252,982 - Số người đang online: 103
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >