+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Sản phẩm dịch vụ  >  Khách hàng cá nhân  >  Bảng giá NAV

BẢNG GIÁ NAV QUỸ MỞ

  GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA CÁC QUỸ MỞ

Tên Quỹ Ngày định giá Phí phát hành (% giá trị giao dịch) Phí mua lại (% giá trị giao dịch) GTTSR  trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá (VND) GTTSR  trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước (VND) Tăng/giảm GTTSR trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước  Biến động GTTSR  trên một đơn vị quỹ trong năm (VND)
Mức cao nhất Mức thấp nhất
VF1 09/01/2018 0.25% - 0.75% 0% - 2.5% 42,496 42,076 1.00% 42,496 28,526
VF4 09/01/2018 0.25% - 0.75% 0% - 2.5% 19,033 18,900 0.70% 19,033 12,687
VFB 05/01/2018 0.25% - 0.75% 0% - 2.5% 16,014 16,033 -0.12% 16,033 13,822
ENF 05/01/2018 0% - 3% 0% 20,071 19,466 3.11% 20,071 14,176
MBVF 04/01/2018 1% 0%-1% 14,293 14,157 0.96% 14,296 12,152
MBBF 27/12/2017 0%-0.5% 0%-1% 14,702 14,676 0.18% 14,702 13,422

  THÔNG TIN KỲ GIAO DỊCH QUỸ MỞ SẮP TỚI

Tên Quỹ Thời  điểm chốt sổ lệnh Ngày giao dịch tiếp theo 
VF1 10:30am – 11/01/2018 12/01/2018
VF4 10:30am – 11/01/2018 12/01/2018
VFB 10:30am – 11/01/2018 12/01/2018
ENF 10:30am – 11/01/2018 12/01/2018
MBVF 10:30am – 24/01/2018 25/01/2018
MBBF 10:30am – 13/01/2018 14/01/2018
Dịch vụ trực tuyến

Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 7,823,386 - Số người đang online: 33
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >