+84 8 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Sản phẩm dịch vụ  >  Khách hàng cá nhân  >  Bảng giá NAV

BẢNG GIÁ NAV QUỸ MỞ

  GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA CÁC QUỸ MỞ

Tên Quỹ Ngày định giá Phí phát hành (% giá trị giao dịch) Phí mua lại (% giá trị giao dịch) GTTSR  trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá (VND) GTTSR  trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước (VND) Tăng/giảm GTTSR trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước  Biến động GTTSR  trên một đơn vị quỹ trong năm (VND)
Mức cao nhất Mức thấp nhất
VF1 19/04/2017 0.25% - 0.75% 0% - 2.5% 29,878 29,788 0.30% 30,583 24,220
VF4 19/04/2017 0.25% - 0.75% 0% - 2.5% 13,332 13,284 0.36% 13,701 10,916
VFA 16/03/2017 0.25% - 0.75% 0% - 1.5% 6,777 6,802 -0.37% 7,037 6,318
VFB 07/04/2017 0.25% - 0.75% 0% - 2.5% 14,137 14,117 0.14% 14,137 12,825
ENF 14/04/2017 0% - 3% 0% 15,451 15,556 -0.67% 15,572 12,491
MBVF 07/04/2017 1% 0%-1% 12,726 12,743 -0.13% 12,764 11,064
MBBF 29/03/2017 0%-0.5% 0%-1% 13,602 13,599 0.02% 13,602 12,589

  THÔNG TIN KỲ GIAO DỊCH QUỸ MỞ SẮP TỚI 

Tên Quỹ Thời  điểm chốt sổ lệnh Ngày giao dịch tiếp theo 
VF1 10:30am – 21/04/2017 24/04/2017
VF4 10:30am – 21/04/2017 24/04/2017
VFA N/A N/A
VFB 10:30am – 27/04/2017 28/04/2017
ENF 10:30am – 27/04/2017 28/04/2017
MBVF 10:30am – 26/04/2017 27/04/2017
MBBF 10:30am – 02/05/2017 03/05/2017
Dịch vụ trực tuyến

Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 5,352,150 - Số người đang online: 234
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >