+84 8 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Sản phẩm dịch vụ  >  Khách hàng cá nhân  >  Bảng giá NAV

BẢNG GIÁ NAV QUỸ MỞ

  GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA CÁC QUỸ MỞ

Tên Quỹ Ngày định giá Phí phát hành (% giá trị giao dịch) Phí mua lại (% giá trị giao dịch) GTTSR  trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá (VND) GTTSR  trên một đơn vị quỹ tại ngày định giá kỳ trước (VND) Tăng/giảm GTTSR trên một đơn vị quỹ so với kỳ trước  Biến động GTTSR  trên một đơn vị quỹ trong năm (VND)
Mức cao nhất Mức thấp nhất
VF1 24/05/2017 0.25% - 0.75% 0% - 2.5% 30,997 30,999 -0.01% 30,999 25,224
VF4 24/05/2017 0.25% - 0.75% 0% - 2.5% 13,947 13,937 0.07% 13,947 11,286
VFA 16/03/2017 0.25% - 0.75% 0% - 1.5% 6,777 6,802 -0.37% 7,037 6,318
VFB 19/05/2017 0.25% - 0.75% 0% - 2.5% 14,486 14,439 0.33% 14,486 12,983
ENF 19/05/2017 0% - 3% 0% 16,134 16,045 0.55% 16,134 12,763
MBVF 18/05/2017 1% 0%-1% 12,916 12,767 1.17% 12,916 11,350
MBBF 10/05/2017 0%-0.5% 0%-1% 13,706 13,688 0.13% 13,706 12,659

  THÔNG TIN KỲ GIAO DỊCH QUỸ MỞ SẮP TỚI 

Tên Quỹ Thời  điểm chốt sổ lệnh Ngày giao dịch tiếp theo 
VF1 10:30am – 26/05/2017 29/05/2017
VF4 10:30am – 26/05/2017 29/05/2017
VFA N/A N/A
VFB 10:30am – 01/06/2017 02/06/2017
ENF 10:30am – 01/06/2017 02/06/2017
MBVF 10:30am – 07/06/2017 08/06/2017
MBBF 10:30am – 06/06/2017 07/06/2017
Dịch vụ trực tuyến

Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 5,605,419 - Số người đang online: 97
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >