+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Hỗ trợ  >  Biểu phí  >  Dịch vụ tài chính

   GIAO DỊCH KÝ QUỸ
Margin
Thông
Thường

0.034%
Ngày
Margin
9.9

0.0275%
Ngày
Từ ngày T0 đến hết ngày T14
Margin
Linh
Hoạt

0.030%
Ngày
Từ ngày T0 đến hết ngày T4

0.031%
Ngày
Từ ngày T5 đến hết ngày T9

0.032%
Ngày
Từ ngày T10 đến hết ngày T19

0.033%
Ngày
Từ ngày T20 đến hết ngày T29

Miễn
Phí
Phí quản lý dịch vụ
   ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN
Phí
Ứng
Trước

0.034%
Ngày
   CẦM CỐ CHỨNG KHOÁN
Phí
Hồ
300.000
VND
Bộ hồ sơ

Phí xác nhận phong tỏa

100.000
VND
lần
Biểu phí này có thể thay đổi theo thông báo của Rồng Việt.

Dịch vụ trực tuyến
Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 7,838,682 - Số người đang online: 563
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >