Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Hỗ trợ  >  Hướng dẫn nhà đầu tư  >  Quản lý tài khoản  >  Quản lý ủy quyền

   SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN
Thủ tục
ủy quyền
Mở tài khoản
giao dịch chứng khoán
Rồng Việt ghi nhận
thông tin ủy quyền vào
hệ thống quản lý
Rồng Việt cung cấp 01
bản sao hợp đồng mở tài
khoản có đóng dấu
Chủ tài khoản mang giấy ủy
quyền tới Quầy giao dịch
của Rồng Việt
Chủ tài khoản và người
được ủy quyền mang
bản sao hợp đồng ra
văn phòng công chứng
Văn phòng công chứng
cung cấp giấy ủy quyền
toàn phần / đặt lệnh cho
chủ tài khoản
   BIỂU MẪU
Hồ sơ ủy quyền giao dịch chứng khoán

   LIÊN HỆ
Bà Nguyễn Thị Thúy Tiên - PP. Dịch vụ chứng khoán
Tel: 028 6299 2006 / 1101
Email: tien.ntt@vdsc.com.vn
Ông Phạm Chiêu Văn - TP. Phòng Môi giới khách hàng Tổ chức và Nước ngoài
Tel: 028 6299 2006 / 1249
Email: van.pc@vdsc.com.vn

Dịch vụ trực tuyến
Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 3,039,498 - Số người đang online: 249
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >