imageimage

Chứng khoán phái sinh

image

EXIMBANK

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Số tài khoản nhận: 21101.48512.25080
Tại: Ngân hàng Eximbank - PGD Tao Đàn - TP.HCM
Nội dung:Chuyển tiền vào tài khoản số 033CXXXXXX của...(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)

VIETINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Người nhận: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Số tài khoản nhận: 1280.0005.2100
Tại: Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh 1, TP. HCM
Nội dung:Chuyển tiền vào tài khoản số 033CXXXXXX của...(ghi rõ họ tên chủ tài khoản, XXXXXX là 6 ký tự cuối của tài khoản)