imageimage

imageimage

Ngoài các dịch vụ tài chính, Rồng Việt còn cung cấp dịch vụ đặc biệt dành cho các khách hàng tổ chức/quỹ đầu tư. Đó là hoạt động gặp gỡ doanh nghiệp niêm yết. Thông qua đó, cung cấp thêm nhiều thông tin hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp cũng như kết nối giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư tổ chức. Ngoài ra, hoạt động gặp gỡ doanh nghiệp do Rồng Việt tổ chức còn tạo cơ hội cho khách hàng tìm thấy những khoản đầu tư có giá trị lâu dài.

image

Gặp gỡ, giao lưu với
doanh nghiệp trực tuyến

image

Tour tham quan doanh nghiệp thực tế, quan sát dự án, nhà máy.

image

Tổ chức các cuộc gặp gỡ, đàm phán

Đăng ký nhận thông tin

Để biết thêm chi tiết, hãy click vào
đăng ký nhận thông tin sự kiện trong tháng

image