imageimage

image

03-03-2023

image

Khẳng định uy tín của thương hiệu Rồng Việt – nhìn từ các đợt phát hành trái phiếu thành công theo Nghị định 65

Công ty chứng khoán Rồng Việt vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu Rồng Việt lần 1 năm 2023. Mặc dù thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn còn đang rất khó khăn, cùng với việc siết chặt các quy định về điều kiện phát hành, đối tượng nhà đầu tư chuyên nghiệp và các yêu cầu về xếp hạng tín nhiệm, kiểm toán tình hình sử dụng vốn… tại Nghị định 65, nhưng Rồng Việt vẫn có thể phát hành trái phiếu thành công trong giai đoạn hiện nay. Đây là lần thứ 3 công ty công bố phát hành trái phiếu theo Nghị định 65.