imageimage
imageimage

nDragon

Dịch vụ THÔNG BÁO dành riêng cho ỨNG DỤNG iDragon: 

  • Thông báo dịch vụ. 
  • Thông báo khớp lệnh. 
  • Thông báo các giao dịch tiền. 
image