imageimage
imageimage

Liên hệ với chúng tôi ngay

Ông Phạm Tấn Tiến

Giám đốc Điều hành - Phụ trách Khối Ngân hàng đầu tư

image 02862992006

image tien.pt@vdsc.com.vn

Ông Nguyễn Kim Hoan

Phó Giám đốc CN Hà Nội kiêm Trưởng phòng - Phòng Ngân hàng Đầu tư - CN Hà Nội

image 02462882006

image hoan.nk@vdsc.com.vn