imageimage

Dịch vụ khác

Dịch vụMức phí
Xác nhận số dư tài khoản Miễn phí
Xác nhận sao kê tài khoản  Miễn phí
Dịch vụ mailDragon Miễn phí
Dịch vụ trực tuyến (iDragon, tabDragon, goDragon) Miễn phí
Dịch vụ smsDragon 16,500 VNĐ/Tài khoản/Tháng
Dịch vụ smsOTP 16,500 VNĐ/Tài khoản/Tháng
Chuyển tiền ngoài hệ thống tại quầy (Phí chuyển tiền theo biểu phí của ngân hàng chuyển tiền)

undefined

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Chuyển tiền ngoài hệ thống trực tuyến Miễn phí

 

Biểu phí này có thể thay đổi theo thông báo của Rồng Việt.